Outsourca er administration

Kostnadseffektiv och värdeskapande backoffice

Företag som outsourcar sina företagsprocesser kan spara värdefull tid och även sänka sina kostnader. Vi agerar som er förlängda arm och kan sköta både kundinteraktion och administration.

Vad är backoffice och varför ska ni outsourca den funktionen?

Backoffice är ett samlingsord för alla typer av administrativa processer en medarbetare kan vara involverad i. Detta kräver ofta mycket personal och är i många fall präglat av repetitivt arbete. Exempel på typiska backofficeuppgifter är ordermottagning, fakturahantering, webbadministration, uppdatering av FAQ, bokföring, inkasso, sms- och e-postutskick samt kampanjskapande. Många av dessa uppgifter finns inom försäljning, marknadsföring och kundservice. Det är därför förmånligt att anlita oss för både kundservice och backoffice, då dessa tjänster tenderar att hänga ihop. Därmed får vi en bättre helhetsbild och kan sköta alla uppgifter mer effektivt.

Backoffice outsourcing
Backoffice outsourcing

Vill du veta mer?