Er nya tillväxtpartner

Oursourca er försäljningsavdelning

Nordicom hjälper varumärken som vill växa genom kvalitativ försäljning. Vi vänder oss till både B2B och B2C-segmentet och kan assistera med en helhetslösning inom telemarketing. Detta kan inkludera allt från exempelvis marknadsanalys, prospektering och säljteknik till mötesbokning och genomförande av avtal med kunden. Som er samarbetspartner inom telemarketing är vi en integrerad del av er verksamhet, där försäljningen både får ert företag att växa och utvecklas affärsmässigt.

Kämpar ni med att nå försäljningsmålen? Då kan telemarketing vara svaret

Att hitta rätt kundgrupp är en stor del av utmaningen för många företag. Det kanske finns utrymme för tillväxt, men varken tid eller intresse av att börja bearbeta möjligheterna på marknaden genom telemarketing. Man behöver många gånger göra tidseffektiv research och införa kundunderlag i ett system där de sedan kan bearbetas av säljare eller account managers. I försäljningsprocessen måste även säljaren vara medveten om vilken struktur ett optimalt samtal ska ha. Dessutom krävs en bred kunskap om produkten och vad varumärket står kombinerat med en god moralisk kompass gällande säljarbetet i sig.

Välj Nordicom

Telemarketing
Telemarketing

Områden inom telemarketing

Vi finner en lösning som passar er verksamhet

Bli uppringd

Säljavdelning

Säljare rekrytering

Account managers

Marknadsföring bemanning

Marknadsanalys & strategi

Skräddarsydd säljprocess

I samarbete med er utvecklar vi en skräddarsydd försäljningsprocess som oftast börjar med att vi tillsammans analyserar marknaden och tar reda på vilka era mest lönsamma eller långsiktiga kunder är. När vi har hittat er idealkund tittar vi tillsammans på hur vi kan prospektera fram denna kund på det mest effektiva sättet och vilka parametrar kunden måste leva upp till. Med ett nischat kundunderlag kan vi tillsammans utveckla ett skript som gör att kunden får rätt information kring ert företag och erbjudande. Dessutom formulerar vi de viktigaste frågorna att ställa kunden för att kvalificera dem och deras behov inför ett potentiellt samarbete eller avtal sinsemellan.

Helpdesk
Säljare bemanning

Hjälp att formulera ett erbjudande

Beroende på förutsättningar kan vi också hjälpa er att formulera olika prissättningar och erbjudanden som säljare kan använda sig av. När ett tydligt erbjudande sedan finns sammanställer vi allt i ett tydligt skript som säljare kan använda i sina samtal för att se till att kunden får en tydlig bild av ert bolag och det erbjudande som presenteras.

Skriftlig kommunikation

När kunder har kontaktats via telefon kan vi även utveckla mallar för skriftlig kommunikation och tillhörande produktblad. För att sticka ut och bli ihågkommen efter ett bra samtal krävs ett välslipat e-postmeddelande med en sammanfattning av samtalet, referenser och konkreta produktpresentationer. Detta är givetvis för att göra det så enkelt som möjligt för kunden att ta till sig informationen som getts.

Skriftlig-kommunikation-telemarketing
Automatisera-telemarketing

Automatisering av försäljningsprocesser

Utöver den tekniska metodiken som försäljningsarbete innefattar ser vi till att ta vara på tekniken. Vilka programvaror vi använder oss av varierar beroende på projekt och uppdragsgivare. Några verktyg vi använder för att effektivisera säljarbetet är: CRM-system, dialersystem, e-postautomation, e-signering av avtal och chattfunktioner på hemsidor.

Försäljning via sociala medier

Precis som e-postmeddelanden kan vara ett effektivt redskap både som första kontaktmetod och efter ett samtal kan ett direktmeddelande på sociala medier vara effektivt. För att lyckas med detta gäller det att ta fram ett kort, personligt och konkret första kontaktmeddelande. Även på sociala medier gäller det att göra research inför kontakt av en person i ledande befattning. Det är viktigt att påvisa att det finns en tydlig anledning till kontakten och vad ert företag ämnar kunna förbättra. Detta behöver formuleras genom ett tydligt förslag i enkla termer. Vi tar fram riktlinjer för dessa meddelanden och hur de bör hanteras steg för steg.

Sociala-medier-telemarketing
Merförsäljning-telemarketing

Merförsäljning och telemarketing

Att utveckla befintliga kunder är ofta de bästa sättet att utvidga er verksamhet med. Anledningen är naturligtvis att ni redan har ett inarbetat resumé av goda insatser och således ett gott förtroende. För en del företag är det därför bara en fråga om att ta sig tiden att kontakta sina kunder och ställa en rad frågor kring samarbetet. Man vill gärna få värdefull information bland annat kring om de är nöjda, vad de skulle vilja förbättra och om de är öppna för att utforska nya möjligheter. Vi hjälper er ta fram ett välformulerat erbjudande som med hög sannolikhet förbättrar kundnöjdheten.

Leadsgenerering

Många försäljningsavdelningar får hjälp av marknadsföringsavdelningen med ett visst antal leads på en månatlig basis. Dessa leads kan komma från hemsidan, marknadsföringskampanjer, e-postkampanjer och mycket mer. Genom vår erfarenhet inom marknadsföring kan vi som ett komplement till försäljningen sätta upp en effektiv struktur för marknadsföringen som är synkroniserad med försäljningen och den tillhörande köpresa som finns. Vi tar helt enkelt vara på kunder som genom vår data har visat en ansenlig nivå av intresse och för dessa tillbaka in i kontakt med försäljningsavdelningen genom riktade marknadsinsatser.

Leadsgenerering-telemarketing
telemarketing

Vi tillhandahåller ett kontinuerligt inflöde av nya kunder

Telemarketing är erkänt en av de mest effektiva metoderna för att nå en stor mängd nischade kunder på kort tid.

Vi säljer inte, vi vägleder kunden genom dennes köpresa. Korrekt utförd försäljning handlar om att vägleda kunden till bra beslut. I många fall är kunden inför kontakten redan intresserad av området, men har ej haft tid eller möjlighet att gå vidare med detta. Eller har rent av inte känt till att denna lösning var möjlig.

Att öka investeringarna i telemarketing är oftast en lönsam strategi, förutsatt att ni följer några grundläggande principer. Vårt mål är att assistera er i att skapa en bas av nya kunder som inte bara genererar kortsiktig vinst utan också stannar hos er på lång sikt.

Hur vi arbetar

Från interaktion till aktion

Varje interaktion med era kunder representerar en ny chans att fördjupa förståelsen för deras behov. Värdefull information, oavsett om den kommer från nöjda eller missnöjda kunder, ges insikter som kan vara till hjälp för att vidareutveckla era erbjudanden och processer. Målet är att ge mer insikt i era kunder, att förstå både behov och beteende. Det innebär att vi identifierar de ärenden som kan uteslutas eller automatiseras. Nordicom hjälper er även att utforska vilka tjänster som intresserar era kunder och vad som kan saknas i ert nuvarande erbjudande. Vi utvärderar om kunderna hittar den information de behöver på er webbplats och i era självhjälpsresurser, samt om det finns områden som behöver utökas. Genom att stödja er i detta arbete strävar vi efter att öka er kostnadseffektivitet och konkurrenskraft, samtidigt som era kunder upplever en smidigare och mer tillfredsställande service.

Vi står för följande

kundfokus

Övning och coaching

Genom kontinuerlig övning och coachning blir vi konstant lite bättre. Vår bild av försäljning är att det alltid finns något som kan förbättras. Det kan handla om produktkunskap, behovsanalys, att hantera frågor på ett bättre sätt eller ett smidigare sätt att komma vidare i samtalet eller i affären. Genom övning ökar vi hela teamets lägstanivå på ett brett antal områden.

Kundansvar

Ansvar

Kunden har alltid rätt, Eller hur var det? Vi anser att god ton och respekt ska gå åt båda håll. Långsiktiga samarbeten bygger på ömsesidig respekt. Därför är vi noga med att samtliga medarbetare på Nordicom använder ett artigt och professionellt språk, i kombination med att vi inte yttrar åsikter eller idéer som kan anses som privata eller diskriminerande.

Kvalitetsfokus

Kvalitet

Vi arbetar för att vår egen och vår kunds verksamhet ska växa, men det ska aldrig ske på bekostnad av att vi frånträder våra grundläggande värderingar. Nordicom ställer höga krav på samtliga medarbetares etik och moral när det gäller bearbetning av både nya, potentiella och befintliga kunder. Nordicom ber alltid om samtycke och ingår avtal med kunden genom transparenta metoder.

Lär känna Nordicom

När vi lyckas

lyckas också ni

När ni behöver en strategisk partner för att ta er försäljning till en ny nivå

Vår försäljningsgren är nischad mot företag med specifika krav. Våra kunder behöver inte bara en säljfirma utan i stället en helhetslösning i form av en strategisk affärspartner som också utför försäljningen.

Nordicom – er nya externa försäljningsavdelning!

Vill du veta mer?

Choose your language