Vi investerar i vår personal

Personal kundservice
Personal kundservice

Arbetsklimat som uppmuntrar till egna initiativ

Ger vi personalen hela bilden av utmaningen kan de själva hitta nya innovativa sätt att lösa den

Utbildade medarbetare är en större resurs för kunderna och kan lösa en större andel av sina ärenden direkt, utan extern hjälp.
Med en djupare uppfattning kring kundernas utmaningar kan de framgångsrikt utöva sin kreativitet för att hitta innovativa lösningar åt kunden. Detta möjliggör samtidigt en mer genuin och personlig upplevelse.

En plats för möjligheter

Personal Nordicom
Få din röst hörd

Vi är ett feedbackorienterat företag, vilket innebär att vi involverar vår personal i hur verksamheten ska utvecklas. De får chansen att tycka till om sin arbetsmiljö och påtala olika förbättringsområden vid workshops och regelbundna individuella möten.

Utbildning Nordicom
Hur kan vi hjälpa?

Nordicom har en utpräglad kultur kring utbildning och övning. Vi lägger stor vikt vid våra medarbetares behov av ny kompetens, utbildning och coachning. Dessutom involveras alla medarbetare i vår karriärstege, där tydliga mål för avancemang finns.

Jobb kundservice Nordicom
Hälsa och välmående

Vi är medvetna om att kontorsarbete kan vara stressigt från och till. Därför har vi rutiner på plats för att stötta medarbetare som behöver återhämta sig, både på kort och lång sikt. På Nordicom ges alla medarbetare även möjligheten att motionera på arbetstid.

Utbildning kundservice
Utbildning-kundservice

Investeringar i kompetens ligger oss varmt om hjärtat

Både interna och externa utbildningar inom kommunikation, IT, ledarskap och försäljning

Konstant utveckling är viktigt för oss på Nordicom. Det finns alltid något nytt att lära sig och så länge du är nyfiken och intresserad finns alla möjligheter att via Nordicom bli en mer kapabel och kompetent medarbetare.

Choose your language