Vision och affärsidé

Vi vill skapa förändring

Vision värderingar
Vision värderingar

En drivande kraft bakom företags digitalisering

Med Sverige och Norden som marknad hjälper vi företag som vill modernisera och förbättra sin kundupplevelse

Vi förespråkar ett nytt och modernt arbetssätt, där personalen har en friare roll med hjälp av smarta omnikanallösningar och AI. Samtidigt är medarbetarna alltid utrustade inför olika frågeställningar genom interna och externa FAQ. Tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för en bättre kundupplevelse.

värderingar nordicom

Vision, mission och affärsidé

Vi tar utbildning och kunskap på allvar. Vår aspiration är att vara ledande på området. Nordicom har för avsikt att vara en garant för utbildade agenter med rätt kunskap.

Vision

Nordicom vill förändra sättet som människor kommunicerar med varandra på. Våra tjänster möjliggör för företag att möta sina kunder och skapa nytt värde genom den bästa tänkbara kundservicen.
Vi hjälper företag och deras kunder att bygga relationer för livet.

Mission

Nordicom ska varje dag, i varje samtal, möta kunderna med en genuin vilja att hjälpa. Med kunskap och engagemang förenklar vi människors vardag genom sömlösa, snabba och smidiga upplevelser med de varumärken de älskar.

Affärsidé

Nordicom är ett center för alla behov inom kundrelationer. Vi hjälper ledande varumärken med kundservice, bemanning, backoffice och affärsutveckling. Vårt huvudfokus på kunskap och agentnöjdhet säkerställer vår kvalitet gentemot våra uppdragsgivare.

Choose your language