Servar företagen vi använder varje dag

Låt ert företag bli en förebild inom service

Oavsett vilken bransch ni är verksamma inom är vårt mål att hjälpa er att bli nummer ett. Vi sporras av höga målsättningar och gillar en utmaning. Nordicom hjälper er att framgångsrikt införa strukturer för att serva era kunder i flera kanaler. Dessutom skapar vi förutsättningar för att alla era kanaler ska prata med varandra i ett och samma system. Idag förväntar sig era kunder att ni finns representerade i fler kanaler än de traditionella. Påbörja resan mot att bli er branschs förebild inom service och kundvård.

Välj område

Vår uppfattning
Telekomföretag blir en allt större del av människors vardag, samtidigt som tekniken förändras i raketfart. En stor omställning är att underhållning förflyttas mer och mer från tv till olika streamingtjänster. Då har telekombolagen stora möjligheter att utvidga sina tjänster mot befintliga kunder.

Utmaning
Dagens utmaningar är inte bara att få nya kunder utan också att behålla dem och få dem att bli lojala till varumärket. Se till att de får en relation med bolaget. Era kunder förväntar sig naturligtvis också att era tekniska tjänster bara ska fungera. Men vad händer när de inte gör det? Då vet vi att era kunder sällan har mycket tålamod, oavsett om de har haft ett avtal med er i flera år. Det är då ni behöver en partner som kan koppla ihop er kund med rätt agent, som snabbt och smidigt kan lösa problemet. Så att allt fungerar igen.

Vad vi hjälper er med
Nordicom kan hjälpa er att förmedla era unika värden, vilket gör att kunderna vet varför de har valt er, och därmed också varför de stannar, trots andra erbjudanden. Dessa kunder kommer därefter att vara mycket mer benägna att vilja uppgradera sina tjänster.

Telekom-bransch
telekom-kundtjänst

Vår uppfattning
Företag inom tech och internettjänster är världens bästa skapare av sömlösa självservicelösningar. De större aktörerna har inte bara kundgrupper. De har istället stora delar av befolkningar som kunder, och tjänsterna används varje dag. Många kunder har aldrig pratat, eller ens haft en mejlkonversation, med en representant från företaget. I det fallet bör det ses som ett positivt bevis på hur lättanvända många av tjänsterna faktiskt är. Här finns också en möjlighet för de företag som vill ta nya marknadsandelar genom att komma närmare sina kunder via en bättre och mer personlig kundservice.

Utmaning
Många gånger blir det slutanvändaren som får betala priset i form av frustration när något inte fungerar och det dessutom är svårt att få tag på en personlig kontakt. Nordicom älskar alla typer av automatisering och strävar efter att använda det i högsta möjliga grad. Men vi står även för att bygga relationer mellan företag och kunder. Det får aldrig automatiseras bort eller glömmas.

Vad vi hjälper er med
Genom att flytta fram positionerna och erbjuda en lokal kundserviceagent ett steg tidigare i leden, via chatt, e-post eller telefon, öppnar sig många nya möjligheter. Ni kan genom ett mer personligt bemötande både aktivera och mersälja på kunder som inte använder ert fulla tjänsteutbud. Dessutom skapas möjligheter för ökad NPS och gott rykte på sociala kanaler och online. Detta bildar riktiga relationer med era kunder, och det är ju oslagbart i längden. Nordicom hjälper er att komma närmare kunderna, vilket bygger ett starkare varumärke på den lokala marknaden.

Tech-kundtjänst

Vår uppfattning
Som energibolag är det idag viktigt att kunna visa för era kunder var ni står i viktiga frågor som hållbarhet, kärnkraft och fossila bränslen. Kunder tenderar idag att ta mer informerade beslut, som handlar om mer än bara priset. Detta gör att ni behöver vara kristallklara i all er kommunikation kring vad ni står för och vad man kan förvänta sig. Det är också lika viktigt att era kunder kan få bra och uppdaterad information om nya tjänster som blir aktuella genom elektrifieringen av samhället. Framför allt gällande elbilsladdning.

Utmaning
Ny teknik och nya tjänster erbjuder stora möjligheter för bolag att expandera sitt erbjudande och introducera nya tjänsteområden. Där blir dock en bra kundservice avgörande, då effektiva onboardingprocesser kommer att krävas, både inom kundservice och teknisk support. Vi vet att tillgänglighet är A och O för ett energibolag. Det är en verksamhet som behöver fungera dygnet runt. Kunder förväntar sig bland annat snabb och effektiv service vid avbrott och störningar.

Vad vi hjälper er med
Nordicom kan bistå er med en personlig kundservice från varje kontaktpunkt, vilket säkerställer att era kunder får ett bra bemötande och informerade svar dygnet runt.

Energi-kundtjänst

Vår uppfattning
Bank och finans genomgår en förändring där marknadsandelarna förflyttas från några få aktörer till allt fler små aktörer med stort kundfokus. Nya nischbolag kan nu på riktigt konkurrera och utmanar de traditionella spelarna genom att erbjuda en okomplicerad lösning. Dessa företag, menar vi, sätter ribban för den typ av kundservice som dagens och framtidens kunder förväntar sig. Stora som små aktörer bör prioritera snabb och proffsig kundupplevelse vid varje kontaktpunkt.

Utmaning
De traditionella aktörerna måste visa sina kunder att de hänger med i utvecklingen, genom ökad tillgänglighet i sociala medier och via exempelvis välfungerande chattlösningar. Etablerade företag har stora möjligheter att ta vara på denna chans genom att digitalisera sin service. Både för att behålla befintliga kunder och för att erbjuda fler tjänster. En snabb, positiv och empatisk service skapar bevisligen lojala kunder. Det tillsammans med rätt varumärkesinsatser kan bidra till en så stor förändring av en verksamhet att det från kundens sida upplevs som ett helt nytt och mer serviceorienterat företag.

Vad vi hjälper er med
Nordicom hjälper företag inom området finansiella tjänster med outsourcing av kundservice, bemanning, backoffice, teknisk support, social media management och uppstart av självservice och chatt. Vårt erbjudande är designat från ett 360°- perspektiv, så att ni ska kunna möta era kunder, unga som gamla, på deras villkor.

Finansiella-tjänster-kundtjänst

Vill du veta mer?

Tjänster

Choose your language