Vad vi gör

Vårt erbjudande som er företagspartner

Outsourcing tjänster
Outsourcing tjänster

Vi ger företag en konkurrensfördel

Outsourca era processer, öka servicegraden och sänk kostnaderna samtidigt

Nordicom är ett center för alla behov inom kundrelationer. Vår ambition är att hjälpa Nordens ledande varumärken med kundservice, bemanning, backoffice och affärsutveckling.

Fullservicepartner inom kundservicelösningar

Tjänsteområden

Customer Experience

Vi hjälper nordiska företag med en stor kundbas som vill serva sina kunder och ta vara på nya möjligheter genom bättre kundupplevelser.

Läs mer

Recruitment

Outsourca er rekryteringsfunktion till oss och se till att ni har personal med rätt kompetens på rätt plats. Vi kan både rekrytera och stå för bemanning av ny personal inom våra specialistområden kundservice, försäljning och marknad.

Läs mer

Outsourcing

Nordicom sköter era administrativa företagsprocesser som ordermottagning, fakturahantering, webbadministration, uppdatering av FAQ, bokföring, inkasso, sms- och e-postutskick. Dettar sparar värdefull tid och sänker samtidigt era kostnader. Vi agerar som er förlängda arm och kan sköta både kundinteraktion och administration.

Läs mer