Positiv kundupplevelse i centrum

Ta er kundnöjdhet till en ny nivå genom outsourcing av kundservice

Nordicom står för outsourcing av modern kundservice med ett 360°-perspektiv. Vi hjälper nordiska företag som har en stor kundbas och som vill erbjuda något ännu bättre till sina kunder genom högre tillgänglighet och relationsbyggande kundupplevelser.

Rätt svar, i rätt tid, levererade på ett proffsigt sätt

Vi står för en stark kunskapskultur där vi eftersträvar att våra medarbetare alltid har de rätta svaren. Genom att vi uteslutande jobbar i system som pratar med varandra sparar vi tid och resurser. Istället lägger vi tiden på att rätt agent får mer tid till att prata med och serva era kunder.

Välj Nordicom

Outsourcing kundservice
Outsourcing kundtjänst
backoffice
backoffice

Gott bemötande skapar lojala kunder

Ökad kundnöjdhet ger förutsättningar för merförsäljning samtidigt som ni minskar era kundförluster

Företag som gör sin kundservice till den absolut högsta prioriteten levererar en immateriell tillgång till sina kunder. De bygger ett förtroende och en relation. Något som upp till 43 % av kunderna enligt undersökningar är villiga att betala extra för, även om konkurrenten erbjuder ett bättre pris.

Det är nästan alltid en lönsam affär att investera mer resurser i bästa tänkbara kundservice, eftersom det är flera gånger mer lönsamt att behålla en kund än att införskaffa en ny. Vårt uppdrag på Nordicom är att hjälpa företag och deras kunder att bygga relationer för livet.

Hur vi arbetar inom outsourcing av kundservice

Från interaktion till aktion

Varje interaktion med era kunder representerar en ny chans att fördjupa förståelsen för deras behov. Värdefull information, oavsett om den kommer från nöjda eller missnöjda kunder, ges insikter som kan vara till hjälp för att vidareutveckla era erbjudanden och processer. Målet är att ge mer insikt i era kunder, att förstå både behov och beteende. Det innebär att vi identifierar de ärenden som kan uteslutas eller automatiseras. Nordicom hjälper er även att utforska vilka tjänster som intresserar era kunder och vad som kan saknas i ert nuvarande erbjudande. Vi utvärderar om kunderna hittar den information de behöver på er webbplats och i era självhjälpsresurser, samt om det finns områden som behöver utökas. Genom att stödja er i detta arbete strävar vi efter att öka er kostnadseffektivitet och konkurrenskraft, samtidigt som era kunder upplever en smidigare och mer tillfredsställande service.

Vi står för följande

kundfokus

Kunden först

Vi älskar att hjälpa våra kunder att lösa sina utmaningar, både stora som små. Vi brinner för service och gör gladeligen det lilla extra så att era kunder förhoppningsvis kan återgå till sin vardag med ett leende på läpparna.

Kundansvar

Ansvar

Vi tar vårt uppdrag på största allvar. Nordicom axlar fullt ansvar och lämnar ingenting åt slumpen. Vi står rakryggade bakom våra värderingar och gör det som krävs för att nå våra gemensamma målsättningar. Även när det är uppförsbacke så finns nästan alltid en lösning, hur svårt det än må vara för stunden.

Kvalitetsfokus

Kvalitet

Vår kompass styr oss alltid mot kvalitet. Kvalitet i våra tjänster, i val av samarbetspartner, i vårt agerande gentemot våra medarbetare och i utrustningen vi använder varje dag. När vi ställs inför ett val är vår bestämda utgångspunkt att alltid välja högsta möjliga kvalitet och inget annat.

Lär känna Nordicom

Vår service

Er framgång

Framtidens företag särskiljer sig med kundservicelösningar i toppklass

Vår ambition är att hjälpa ert företag att särskilja sig på er specifika marknad och bli ett first in mind-alternativ med mycket gott rykte och extraordinär service. När ni når dit har vi uppnått en win win-situation. Vi har skapat lojalitet hos era kunder och därigenom förhoppningsvis förtjänat ert förtroende.

Outsourca er kundservice?

Choose your language