Principer leder oss

Våra medarbetare, vårt agerande och vår kultur skaparNordicom

Vårt synsätt

Välmående medarbetare

skapar bättre resultat

Insatsen skapar förutsättningarna

Nordicoms syfte är att skapa goda förutsättningar för konstant utveckling i våra medarbetares yrkesliv. I rätt klimat kan alla utveckla sina förmågor och göra en värdefull insats.

Egen motivation skapar incitament att generera resultat

Att arbeta på Nordicom innebär att man får sina ambitioner och sin utvecklingspotential uppmärksammad. Vi strävar efter att vara en plats där alla kan och vill utvecklas – på sina egna villkor.

Kärnvärden

Här är våra mest grundläggande värderingar som vägleder oss i vårt dagliga arbete:

kundfokus
Kunden först

Vi älskar att hjälpa våra kunder att lösa sina utmaningar, stora som små. Vi brinner för service och gör gladeligen det lilla extra för att säkerställa ett leende på kundens läppar.

Yrkesstolthet
Stolthet

Vi utför vårt arbete med stolthet, värderar våra kunders förtroende och representerar rakryggat företaget, vårt yrke och våra uppdragsgivare.

Kvalitetsfokus
Kvalitet

Vår kompass styr oss alltid mot kvalitet. Exempelvis gällande våra tjänster, i val av samarbetspartners, i vårt agerande, gentemot våra medarbetare och i utrustningen vi använder varje dag. När vi ställs inför ett val är vår bestämda utgångspunkt att alltid välja högsta kvalitet och inget annat.

Kundansvar
Ansvar

Vi tar vårt uppdrag på största allvar, vi axlar fullt ansvar och lämnar ingenting åt slumpen. Nordicom står principfast bakom våra värderingar och vi levererar det våra samarbetspartners förväntar sig. Även när det är uppförsbacke hittar vi alltid en lösning, hur svårt det än må vara för stunden.

Kunskap kundservice
Kunskap

Vårt mål är att ingen ska överträffa Nordicom gällande utbildning och kunskap. Vi utbildar oss regelbundet i de olika delarna av vår yrkesutövning. T.ex. gällande våra partners produkter och tjänster och tekniken vi använder. Genom vår kunskapskultur samlar vi ständigt på oss nya ämnen att tillsammans bryta ner, diskutera och bli bättre på. Ingen kunskap blir förbrukad, allt indexeras i molnbaserade databaser och handböcker, så att vi varje vecka, månad och år blir lite bättre förberedda.

Potential yrkesliv
Potential

Alla kan. Med tillräckligt mycket vilja och förmågan att kavla upp ärmarna är det mesta möjligt. Vår inställning är att nästan precis allt går att lära sig. Därför ser vi det som vår skyldighet att anamma våra medarbetares ambitioner och erbjuda en verklig möjlighet för dem att ta vara på sin fulla potential.

Choose your language