Vi möjliggör för fler att själva vara lösningen

Självhjälp automatiserar repetitiva ärenden

Nöjda kunder är inte i alla kundsegment synonymt med en personlig kontakt. Kan kunden genom en välutvecklad chatt och ett bra webbaserat supportcenter själv lösa sitt ärende, har både kunden och kundservicen sparat tid.

Fler föredrar att lösa sina ärenden på egen hand

Enligt flera undersökningar vill de yngre kunderna inte i första hand ringa in för att få hjälp. De har en naturlig do-it-yourself-syn på internet och kommunikation. Vi erbjuder dem som vill en sömlös självhjälpslösning, som i många fall hjälper kunden flera gånger snabbare än en telefonsupport någonsin kan. Chattrobotar, FAQ och supportforum är några exempel på lösningar som i första hand presenteras för dem som vill försöka lösa sina frågor själva. Vårt jobb på Nordicom är att göra självhjälpssupporten så smidig och användarvänlig som det är möjligt.

Välj Nordicom

Självservice
Självservice
Teknisk support
Teknisk support

Hur det fungerar

Målet är en uppdaterad självservice som är anpassad efter kundens behov

Självservice fungerar som ett filter för enklare ärenden som inte behöver hjälp av en riktig agent. Som steg ett i alla serviceärenden oavsett kanal erbjuds kunden en möjlighet att beskriva sitt ärende i en chatt, i en IVR eller via webben. Där får de förslag på vanliga lösningar baserat på sitt ärende. Om detta inte löser ärendet, kopplas kunden först då vidare till nästa steg, vilket innebär en personlig kontakt via chatt, e-post eller telefon. För att ligga steget före samlar kundservice via telefon och e-post dagligen in nya insikter kring kundernas vanligaste frågor. Dessa överförs till FAQ och chatt för att hjälpa fler kunder nästa gång, redan i steg ett.

Hur vi arbetar

Statistiken vägleder oss

Genom att arbeta med KPI (Key performance indicators), såsom FCR, Service level, AHT och CSAT kan vi garantera korta svarstider och hög kundnöjdhet. Dessutom hjälper våra KPI oss att identifiera vilka agenter som behöver extra stöd. Vi är dock noga med att denna statistik alltid redovisas i enrum. För att säkerställa ökad kundlojalitet mäter och optimerar vi exempelvis NPS och CES. Statistiken är helt transparent och är genom vår helpdesk tillgänglig för våra kunder.

Vi står för följande

kundfokus
Kunden först

Vi älskar att hjälpa våra kunder att lösa sina utmaningar, både stora som små. Vi brinner för service och gör gladeligen det lilla extra för att säkerställa att era kunder snabbt kan återgå till sin vardag med ett leende på läpparna.

Kundansvar
Ansvar

Vi tar vårt uppdrag på största allvar. Nordicom axlar fullt ansvar och lämnar ingenting åt slumpen. Vi står rakryggade bakom våra värderingar och levererar det våra partners förväntar sig. Även när det är uppförsbacke hittar vi alltid en lösning, hur svårt det än må vara för stunden.

Kvalitetsfokus
Kvalitet

Vår kompass styr oss alltid oss mot kvalitet. Kvalitet i våra tjänster, i val av samarbetspartner, i vårt agerande gentemot våra medarbetare och i utrustningen vi använder varje dag. När vi ställs inför ett val är vår bestämda utgångspunkt att alltid välja högsta kvalitet och inget annat.

Lär känna Nordicom

Vår service

Er framgång

Framtidens företag särskiljer sig med kundservice i världsklass

Vår ambition är att hjälpa ert företag att särskilja sig på er specifika marknad och bli ett first in mind-alternativ med mycket gott rykte och extraordinär service. När ni når dit har vi uppnått en win win-situation. Vi har skapat lojalitet hos era kunder och därigenom förhoppningsvis förtjänat ert förtroende.

Vill du veta mer?

Choose your language