Arbetsmiljön i centrum

Vi investerar i vår personal och tänker långsiktigt

En plats att frodas

Det finns många aspekter av begreppet arbetsmiljö. På denna sida beskriver vi en del av våra tankar kring detta och vad vi gör för att påverka arbetsmiljön så att våra medarbetare ska må bra. Både på kort sikt och i längden. Arbetsmiljön kan påverka en människa både psykiskt och fysiskt.

Vårt uppdrag handlar om att vara engagerade i frågan, agera proaktivt och att vara en förebild arbetsmiljömässigt. Att arbeta inom kundservice och ta emot samtal eller sitta och skriva framför datorn under längre perioder kan leda till onödig stress. Vi vill i största möjliga mån undvika att våra medarbetare upplever påfrestningar.

Välj område

Nordicom förstår vi att rätt utrustning är av högsta vikt för att över tid klara av ett krävande arbete. Vi betraktar inte utrustning, inredning och tilltugg som en kostnad – utan som en investering. Därför ser vi till att varje medarbetares arbetsplats är ergonomisk, till högsta möjliga grad, och dessutom att vår gemensamma omgivning håller en mycket hög kvalitet.

Fysisk-arbetsmiljö
arbetsmiljö-contact-center

Psykisk arbetsmiljö diskuteras för lite, tycker vi på Nordicom. Vi ser till att våra arbetsmetoder inte ställer onödigt höga krav på våra medarbetare eller skapar påfrestningar på hälsan. Vi har även ett samarbete med en lokal läkarmottagning där våra medarbetare kan få tid om de behöver professionell hjälp för att komma till rätta med olika arbetsrelaterade svårigheter.

psykisk-arbetsmiljö
psykisk-arbetsmiljö

Vill du veta mer?

Tjänster

Choose your language