Backoffice

Outsourca er administration

Kostnadseffektiv och värdeskapande backoffice

Företag som outsourcar sina företagsprocesser via ett backoffice kan spara värdefull tid och även sänka sina kostnader. Vi agerar som er förlängda arm och kan på ett effektivt sätt sköta era administration.

Vad är backoffice och varför ska ni outsourca den funktionen?

Till backoffice hör alla administrativa tjänster som är till för att understödja kärnverksamheten. De som jobbar med back office har i regel ingen direkt kontakt med kunder eller besökare utan arbetar i bakgrunden, således namnet, med uppgifter som syftar till att underlätta för organisationens kunder såväl som för säljare, ledning och marknadsföringspersonal. En back office-medarbetare arbetar exempelvis med orderhantering, fakturering, bokföring, löner och HR och i olika affärs- och ekonomisystem. Andra sysslor kan inkludera hantering av e-post, dokumenthantering, marknadsföring, redaktörstjänster, webmastertjänster, programmering och IT.

Backoffice
Backoffice
backoffice
backoffice

Outsourca era administrativa processer

Ta steget till en mer effektiv organisation

De vanligaste anledningarna till att outsourca delar av eller hela sin backoffice-funktion är att företaget som outsourcar önskar att effektivisera sin verksamhet genom att spara både tid och pengar.

Nordicom är en hängiven partner som sätter sig in i er verksamhet på djupet inför ett samarbete. Vi sätter nödvändiga processer på plats som effektiviserar ert administrativa arbete.

Outsourcing av backoffice, en etablerad strategi

Inom de flesta branscher existerar idag finns en viss fördelning av arbetsstyrkan. Den del av verksamheten som hanterar kunder som management, säljare och marknadsföringspersonal tenderar att finnas på huvudkontor, varpå kundservicepersonal, tillverkningspersonal eller administrativ personal finns i andra lokaler eller på annan ort. Varför ser det ut så här och vilka fördelar finns med att göra denna fördelning av arbetsstyrkan? Svaret kan vara olika från företag till företag. I väldigt många fall handlar det om att effektivisera och strömlinjeforma organisationen, vilket leder till minskning av kostnader. Samtidigt presterar ofta en backoffice- eller kundserviceavdelning bättre hos en dedikerad outsourcad aktör, där arbetet tenderar att bli väldigt fokuserat på det specifika arbete som görs.

Fördelar med att outsourca backoffice

Outsourcing av administrativa funktioner är en strategisk åtgärd som många framgångsrika företag har anammat. Nedan följer några av de vanligaste skälen till outsourcing av backoffice.

Kostnadsbesparingar
Genom att outsourca backoffice-tjänster kan företag minska sina interna kostnader avsevärt. Detta inkluderar minskade lönekostnader, investeringar i programvara och infrastruktur samt besparingar på kontorsutrymme och utrustning.

Effektivitet
En specialiserad backoffice-leverantör har ofta avancerad teknologi och processer på plats som kan förbättra effektiviteten. Detta kan leda till snabbare bearbetningstider och färre misstag.

Tillgång till expertis
Outsourcing ger tillgång till kvalificerad personal och branschexperter som kan hantera komplexa uppgifter. Detta kan vara särskilt viktigt för områden som bokföring och skatt, där rätt kunskap är avgörande.

Fokus på kärnverksamheten
Genom att låta externa leverantörer hantera backoffice-funktioner kan företag fokusera mer på sin kärnverksamhet och strategisk tillväxt.

Skalbarhet
Outsourcing gör det enkelt att anpassa backoffice-funktioner efter behov. Detta är en fördel vid tillfälliga ökningar av arbetsbelastningen eller vid företagstillväxt.

Vilka olika områden täcker backoffice?

  • HR
  • Ekonomitjänster
  • Orderhantering
  • Ärendehantering
  • E-posthantering
  • Dokumenthantering
  • Marknad och kommunikation
  • Hemsidor
  • IT-tjänster
  • Och mer
Anlita Nordicom för er backoffice

Backoffice kräver ofta mycket personal och är i många fall präglat av repetitivt arbete. Många av de typiska administrativa uppgifterna knyter an till försäljning, marknadsföring och kundservice. Har vi exempelvis i uppdrag att sköta er försäljning eller kundservice, är det en bra idé att låta outsourca delar av den administration som tillkommer detta. Vi kan då ta vara på befintlig kunskap i organisationen och genom korta beslutsvägar kan vi på effektivt sätt understödja och effektivisera för både er samt säljare respektive kundservicepersonal. Självklart går det även bra att anlita Nordicom för ett mindre backoffice-uppdrag där vi erbjuder olika paket baserat på behov och vad ni behöver hjälp med.

Vill du veta mer?

Choose your language