Outsourca er administration

Chattsupport både automatiserar och ökar er kundnöjdhet

Med en välfungerande chatt filtrerar ni framgångsrikt era kunder, så att de kan få snabb hjälp från rätt medarbetare

Chattsupport är här för att stanna

En chatt med tydliga riktlinjer och hög automatiseringsgrad kan göra underverk för er verksamhet. Ni ökar er tillgänglighet och minimerar samtidigt enklare ärenden till kundservice. Chatten fungerar som en IVR eller en automatisk växel där den tar reda på kundens behov och föreslår lösningar för att sedan förmedla kunden till en agent. I de flesta fall kan kundens ärende lösas redan i chatten. I de fall då det inte är möjligt kan chatten kopplas till ett vanligt telefonsamtal, videosamtal eller en e-posttråd. Chatten kan också vara ett effektivt medel för att avlasta kundservicen från telefonsamtal. Om telefonkön är lång kan de som väntat längst bli erbjudna att lösa sitt ärende via chatt istället, varpå kunden får ett mail eller sms med en länk till en chatt. Beroende på era mål finns olika strategier för att implementera en chattsupport i ert serviceerbjudande. Chatten utrustas med era vanligaste frågor och svar, samt kopplas till er FAQ-portal. Tillsammans tar vi reda på vilken lösning som fungerar bäst för er.

Chattsupport
Chattsupport

Vill du veta mer?

Choose your language