Ett nytänkande outsourcingföretag

Nordicom fungerar som er förlängda arm

Våra tjänster underlättar för företag som vill effektivisera sin organisation. Genom att outsourca tidskrävande eller kostsamma företagsprocesser som kundservice, försäljning eller backoffice kan ni både spara pengar och förbättra resultaten på samma gång. Med Nordicom i teamet får ni en dedikerad och långsiktig partner som sätter sig in i er verksamhet på djupet och som har ett enda mål i sikte: Att hjälpa er vinna på er marknad.

Modern outsourcing kräver nya tankesätt

Med en bakgrund inom media och telekom finns hos oss en kombination av entreprenöriellt tänkande och förmågan att överkomma komplexa utmaningar. Vi förstår hela kundresan och har gedigen erfarenhet av allt från varumärkesarbete till försäljning, kommunikation, onboarding, kundservice och fokus på tangerbara resultat. Vår erfarenhet ger Nordicom ett starkt affärsfokus och en unik approach till outsourcing.

Välj Nordicom

Outsourcing

Outsourcing bygger på tillit

Nordicom agerar med stolthet i våra uppdragsgivares namn

Som outsourcingaktör behöver vi varje dag se till att bemöta era kunder med den servicenivå de förväntar sig. Vi värdesätter varje dialog och bygger långsiktiga relationer med era kunder. Genom detta skapar vi bestående lojalitet och en starkt tillit för er verksamhet.

När ni samarbetar med Nordicom är vi alltid transparenta med vårt arbete. Vi redovisar löpande statistik gällande er kundservice, försäljning eller administration. Era externa avdelningar hos oss företräder alltid er med korrekt affärsetik samt med era aktuella affärsmål i åtanke.

Kundservice & support

Kunderna baserar 32 % av sin lojalitet på upplevelsen av kundservice

En enda dålig upplevelse räcker

I dagens klimat behöver ert bemötande vara i absolut toppklass och ni måste alltid vara redo för en stor mängd olika typer av frågor och problem. Enligt undersökningar är 1 av 3 kunder redo att lämna ett företag redan efter en negativ upplevelse.

Allt fler kunder använder flera kontaktpunkter

Era kunder förväntar sig idag att de ska kunna kontakta er via flera medier. Speciellt de medier där ni har närvaro. Om kunden inte får svar eller tvingas anstränga sig för att kontakta er blir kundupplevelsen lidande och många andra mer digitaliserade företag är enbart en sökning bort.

Gå inte miste om marknadsandelar

I många branscher är det säljavdelningen som håller liv i verksamheten och ser till att de avgörande marknadsandelarna bibehålls eller ökar. När denna funktion slutar leverera enligt budget blir snabbt verksamheten lidande.

Vi ställer allt högre krav på säljare

För att långsiktigt arbeta med försäljning, oavsett om det handlar om B2C eller B2B, kräver marknaden en högre nivå av kunskap och affärsetik än tidigare. Då många företags produkter är väldigt lika varandra, blir därmed säljaren och kundrelationen många gånger den avgörande variabeln. Försäljning är mer än en transaktion. Det är också utbildning, onboarding och service.

Säljare & KAM

Vad kostar en säljavdelning som inte uppnår sin budget?

Hur vi arbetar

Utbildning kundservice
Vi lär oss er verksamhet på djupet

Nordicom tar kunskap och utbildning på allvar och ser till att alla agenter klarar av utmanande frågeställningar långt innan de ens talat med en kund. Vår absoluta ambition är att en Nordicom-medarbetare är minst lika kunnig och uppdaterad som er on site-personal.

Kundserviceagent
Utbildning och fokus på agentnöjdhet

Nöjda, glada och inspirerade agenter skapar på eget initiativ nya lösningar som era kunder aldrig ens trodde var möjliga. Våra medarbetare får en bred utbildning som täcker kommunikation, kundservice och försäljning, följt av löpande utbildningar för att konstant öka sin kompetens och bli lite bättre och mer förberedda.

Feedback kundservice
Vi drivs av feedback

Nordicom tror på och drivs av feedback. Från era kunder, från våra anställda och från er. Varje interaktion är en ny möjlighet att förstå kundernas behov och beteenden lite bättre. Med goda insikter kan vi ligga steget före och ge er konkreta tips på affärsutveckling, nya kampanjer och förbättrad FAQ, samt skapa proaktiva frågor till chatt.

Varje kundkontakt

är en ny möjlighet

är en ny möjlighet

Vi vill hjälpa er att vinna på er marknad

Vad kan Nordicom göra för er? Vi ökar er försäljning med vår telemarketingfunktion och avlastar genom vår backoffice. Dessutom kan vi göra er kundservice till en konkurrensfaktor på er specifika marknad. Då blir ni det alternativ som kunden först kommer att tänka på, genom ert goda rykte och er extraordinära service. När ni når dit har vi uppnått en win win-situation, där vi först skapat lojalitet med era kunder och därigenom förhoppningsvis också förtjänat ert förtroende.

Vill du veta mer?

Tjänster

Choose your language