Outsourcing av kundservice

CX som bygger bestående lojalitet

Vad betyder kundupplevelsen för er?

Nordicom står för outsourcing av modern kundservice med ett 360°-perspektiv. Vi hjälper nordiska företag som har en stor kundbas och som vill erbjuda något ännu bättre till sina kunder genom högre tillgänglighet och relationsbyggande kundupplevelser.

Med ett proaktivt arbetssätt hjälper vi er att ligga steget före

Vi står för en stark kunskapskultur där vi eftersträvar att våra medarbetare alltid har de rätta svaren. Genom att vi uteslutande jobbar i system som pratar med varandra sparar vi tid och resurser. Istället lägger vi tiden på att rätt agent får mer tid till att prata med och serva era kunder.

Välj Nordicom

Outsourcing kundservice
Outsourcing kundtjänst
Outsourcing kundtjänst

Bästa tänkbara kundservice

Det innebär både ökad servicegrad och merförsäljning samtidigt som ni sänker era kostnader

Företag som gör sin kundservice till den absolut högsta prioriteten levererar en immateriell tillgång till sina kunder. De bygger ett förtroende och en relation. Något som upp till 43 % av kunderna enligt undersökningar är villiga att betala extra för, även om konkurrenten erbjuder ett bättre pris.

Det är nästan alltid en lönsam affär att investera mer resurser i bästa tänkbara kundservice, eftersom det är flera gånger mer lönsamt att behålla en kund än att införskaffa en ny. Vårt uppdrag på Nordicom är att hjälpa företag och deras kunder att bygga relationer för livet.

Hur vi arbetar

Statistiken vägleder oss

Genom att arbeta med KPI (Key performance indicators), såsom FCR, Service level, AHT och CSAT kan vi garantera korta svarstider och hög kundnöjdhet. Dessutom hjälper våra KPI oss att identifiera vilka agenter som behöver extra stöd. Vi är dock noga med att denna statistik alltid redovisas i enrum. För att säkerställa ökad kundlojalitet mäter och optimerar vi exempelvis NPS och CES. Statistiken är helt transparent och är genom vår helpdesk tillgänglig för våra kunder.

Vi står för följande

kundfokus
Kunden först

Vi älskar att hjälpa våra kunder att lösa sina utmaningar, både stora som små. Vi brinner för service och gör gladeligen det lilla extra så att era kunder förhoppningsvis kan återgå till sin vardag med ett leende på läpparna.

Kundansvar
Ansvar

Vi tar vårt uppdrag på största allvar. Nordicom axlar fullt ansvar och lämnar ingenting åt slumpen. Vi står rakryggade bakom våra värderingar och gör det som krävs för att nå våra gemensamma målsättningar. Även när det är uppförsbacke så finns nästan alltid en lösning, hur svårt det än må vara för stunden.

Kvalitetsfokus
Kvalitet

Vår kompass styr oss alltid mot kvalitet. Kvalitet i våra tjänster, i val av samarbetspartner, i vårt agerande gentemot våra medarbetare och i utrustningen vi använder varje dag. När vi ställs inför ett val är vår bestämda utgångspunkt att alltid välja högsta möjliga kvalitet och inget annat.

Lär känna Nordicom

Vår service

Er framgång

Framtidens företag särskiljer sig med kundservicelösningar i världsklass

Vår ambition är att hjälpa ert företag att särskilja sig på er specifika marknad och bli ett first in mind-alternativ med mycket gott rykte och extraordinär service. När ni når dit har vi uppnått en win win-situation. Vi har skapat lojalitet hos era kunder och därigenom förhoppningsvis förtjänat ert förtroende.

Vill du veta mer?