CX som bygger bestående lojalitet

Extern kundtjänstavdelning

Nordicom specialiserar sig på att assistera nordiska företag med omfattande kundtjänstbehov, och vårt tillvägagångssätt innefattar en holistisk synvinkel. Vi samarbetar med företag som har betydande kundgrupper och strävar efter att förbättra deras kundrelationer genom ökad tillgänglighet och skapandet av lojalitetsbyggande kundupplevelser.

Öka kundnöjdhet och lojalitet

Vi främjar en stark kunskapskultur där vår målsättning är att våra medarbetare alltid har de rätta svaren. Genom att vi exklusivt använder system som samverkar sparar vi tid och resurser. Istället kan vi fokusera på att ge rätt agent mer tid för att interagera med och hjälpa era kunder.

Outsourcing kundtjänst
Outsourcing kundtjänst

Varför outsourca kundtjänst till Nordicom?

Läs om några av fördelarna med att anlita oss för att sköta er kundtjänst.

Välj Nordicom

Outsourcing av kundtjänst hjälper er att få en heltäckande service

I bästa fall leder outsourcing till både ökad servicegrad och merförsäljning samtidigt som ni sänker era kostnader.

Företag som placerar sin kundtjänst i främsta fokus skapar en ovärderlig tillgång för sina kunder. De etablerar förtroende och en nära koppling, något som enligt studier upp till 43 % av kunderna är redo att investera extra i, även om konkurrenten kan erbjuda en lägre prisnivå.

Det är vanligtvis ekonomiskt gynnsamt att satsa ytterligare resurser på att förbättra kundtjänsten till högsta möjliga nivå. Att behålla en befintlig kund är ofta betydligt mer lönsamt än att försöka attrahera en ny kund. Vårt mål är att stödja företag och deras kunder i att skapa långvariga och hållbara relationer.

Arbetssätt som gör oss till ett bra alternativ

Från interaktion till aktion

Varje interaktion med era kunder representerar en ny chans att fördjupa förståelsen för deras behov. Värdefull information, oavsett om den kommer från nöjda eller missnöjda kunder, ges insikter som kan vara till hjälp för att vidareutveckla era erbjudanden och processer. Målet är att ge mer insikt i era kunder, att förstå både behov och beteende. Det innebär att vi identifierar de ärenden som kan uteslutas eller automatiseras. Nordicom hjälper er även att utforska vilka tjänster som intresserar era kunder och vad som kan saknas i ert nuvarande erbjudande. Vi utvärderar om kunderna hittar den information de behöver på er webbplats och i era självhjälpsresurser, samt om det finns områden som behöver utökas. Genom att stödja er i detta arbete strävar vi efter att öka er kostnadseffektivitet och konkurrenskraft, samtidigt som era kunder upplever en smidigare och mer tillfredsställande service.

Vi förespråkar följande gällande outsourcing av kundtjänst

Kund i fokus

Vi har en passion för att stödja våra kunder i att övervinna hinder, oavsett storlek. Att ge enastående service och gå den extra milen är vad vi brinner för, med målet att era kunder ska lämna med ett leende på läpparna och kunna fortsätta sin vardag problemfritt.

Uppdrag-kundtjänst

Uppdraget

Vi ser vårt uppdrag som högst betydelsefullt. Nordicom omfamnar fullt ansvar och lämnar inget åt slumpen. Vårt åtagande mot våra kunder är starkt, och vi är villiga att vidta de nödvändiga åtgärderna för att uppnå våra gemensamma mål. Vid utmaningar, finns nästan alltid en lösning, oavsett hur komplex situation vi står inför.

Värdebaserade val

Att sträva efter högsta kvalitet är vår ledstjärna. Det gäller kvaliteten i våra tjänster, våra samarbetspartners, vårt förhållningssätt gentemot våra medarbetare och de verktyg vi använder varje dag. När vi står inför beslut, är vår bestämda inställning att alltid välja den allra högsta kvaliteten och inget annat.

Varför kundtjänst?

Prioritera era kunder, det viktigaste ni har

Framtidens konkurrens har fått en helt ny spelplan, bäst kundtjänst vinner kundernas lojalitet

Vår strävan är att hjälpa er att särskilja sig på er specifika marknad och bli ett first in mind-alternativ genom ett rykte om en service utöver det vanliga. När vi anlänt till den destinationen har vi uppnått bra milstolpe. Vi har byggt bestående lojalitet hos er kundkrets och därmed förhoppningsvis också fått ert förtroende på resan.

Outsourca er kundtjänst?

Choose your language