Komplett kundtjänst – Inte bara reklamationer

oktober 15 2023

I den snabbt föränderliga affärsvärlden är kundtjänst inte längre bara en avdelning som hanterar klagomål och problem. Komplett kundtjänst är en strategisk metod som fokuserar på att erbjuda en holistisk och övergripande kundupplevelse. Det sträcker sig bortom att enbart hantera klagomål och problem. Istället syftar det till att skapa och bibehålla positiva, långsiktiga relationer med kunderna genom hela deras köpresa. Kärnan i komplett kundtjänst är att erbjuda en smidig och sömlös upplevelse genom alla kundinteraktionspunkter, inklusive köp, användning av produkter eller tjänster och eventuell support eller assistans. Läs mer här om outsourcing kundtjänst.

Komplett kundtjänst: Vad innefattar det?

Komplett kundtjänst är kundcentrerad och sätter kundens behov och förväntningar i första rummet. Det innebär att företag måste vara tillgängliga via olika kanaler för att möta kunderna där de är bekväma. Dessutom måste företag använda avancerade teknologier och system, som CRM-system, för att hålla reda på kunddata och leverera personligt anpassad service. Denna omfattande strategi hjälper företag att bygga starka, förtroendefulla relationer med sina kunder, vilket i sin tur leder till ökad kundlojalitet och positiva rekommendationer.

Företag som Amazon, Apple och Microsoft har varit ledare när det gäller att omfamna och implementera konceptet komplett kundtjänst. Dessa framstående företag har förstått att kundtjänst inte bara handlar om att lösa problem, det är en möjlighet att bygga en stark kundbas och skapa lojala kunder. De har integrerat en rad metoder och verktyg för att göra detta möjligt:

 1. Mångkanalskommunikation: Dessa företag erbjuder kunderna möjligheten att kommunicera via flera kanaler, inklusive e-post, telefon, chatt och sociala medier. Det ger kunderna flexibilitet att välja den kommunikationsväg som passar dem bäst.
 2. Avancerade CRM-system: Amazon, Apple och Microsoft har investerat i högpresterande CRM-system. Dessa system hjälper dem att samla och analysera kunddata, vilket gör det möjligt att skapa personliga upplevelser och erbjuda relevanta erbjudanden och support.
 3. Proaktiv support: Dessa företag är kända för att vara proaktiva i att erbjuda support och hjälp innan kunderna ens behöver be om det. Genom att använda kunddata och beteendeanalyser kan de förutse kundbehov och reagera i förväg.
 4. Kundutbildning: De har också en stark fokus på att utbilda sina kunder om deras produkter eller tjänster. Detta hjälper kunderna att utnyttja sina köp fullt ut och ökar deras nöjdhet.
 5. Kundgemenskap: Dessa företag har skapat aktiva kundgemenskaper där kunder kan dela erfarenheter, få stöd från varandra och engagera sig med företaget. Detta stärker relationerna och ökar lojaliteten.
komplett kundtjänst
Teknikföretagens kunder förväntar sig bra kundtjänst.

Användning av komplett kundtjänst inom olika verksamheter

Komplett kundtjänst är inte begränsad till någon specifik bransch. Företag inom detaljhandeln, finanssektorn, hälso- och sjukvårdsindustrin och tekniksektorn har alla upptäckt de fördelar som komplett kundtjänst medför. Varje bransch har dock sina egna unika utmaningar att tackla. Hälso- och sjukvårdssektorn har behövt anpassa sig till stränga regler om dataskydd och patientsäkerhet, medan teknikföretag måste erbjuda snabb och teknisk support för att tillgodose sina kunders behov.

Typer av program och verktyg som används

För att uppnå komplett kundtjänst använder företag en rad olika program och verktyg. CRM-system är en central byggsten som hjälper företagen att spåra och hantera kundinteraktioner effektivt. Automatiseringsverktyg, såsom chatbots och mjukvaror för e-posthantering, används för att påskynda svarstider och förbättra effektiviteten. Vidare använder företag sociala medieplattformar för kundtjänst, vilket möjliggör snabb och direkt kommunikation med kunderna.

Huvudsakliga sysslor inom komplett kundtjänst

Komplett kundtjänst omfattar en mängd olika arbetsuppgifter. Det inkluderar hantering av inkommande och utgående kundinteraktioner, lösning av problem, hantering av returer och reklamationer, samt korsförsäljning och uppsäljning. Feedbackinsamling och analys är avgörande för att förstå och förbättra kundupplevelsen. Dessutom ingår hantering av kundklagomål och konflikthantering som en viktig del av denna process.

Nivå av effektivisering enligt fakta och statistik

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) har företag som har investerat i komplett kundtjänst upplevt betydande effektivisering. Svarstider och kötider har minskat avsevärt, vilket har resulterat i ökad kundnöjdhet och lojalitet. Studier har också visat att företag som prioriterar kundtjänst ser minskade kostnader och ökad intäkt. Ett utmärkt exempel är Zappos, en framstående e-handelsaktör som har byggt sitt varumärke kring enastående kundtjänst och som har ökat sina intäkter genom att använda kundtjänst som en intäktskälla.

komplett kundtjänst
AI har redan förändrat kundtjänstarbetet på många plan.

Framtiden för komplett kundtjänst

Framtiden för komplett kundtjänst ser lovande ut, med teknologiska framsteg som kommer att omforma branschen. Här är en mer utförlig beskrivning av hur teknologiska trender kommer att påverka framtidens kundtjänst:

Automatisering och artificiell Intelligens (AI): Automatisering och AI har redan börjat förändra kundtjänstlandskapet. Chatbots och virtuella assistenter används för att hantera enklare frågor och ärenden 24/7. Denna teknologi kommer att fortsätta att utvecklas, vilket innebär snabbare svarstider och effektivare problemlösning. Fler företag kommer att investera i AI-driven kundtjänst för att avlasta sina supportteam.

Den mänskliga aspekten: Även om automatisering och AI är en viktig del av framtiden för kundtjänst, kommer den mänskliga aspekten att förbli avgörande. Vissa ärenden och kunder behöver fortfarande personlig och empatisk service som endast en människa kan erbjuda. Därför kommer företag att fokusera på att skapa en balans mellan automatiserade och mänskliga interaktioner.

Multikanal kundupplevelse: Kunder förväntar sig att kunna kontakta företag via olika kanaler, inklusive sociala medier, e-post, webbchatt och telefon. Framtida kundtjänststrategier kommer att inkludera en sömlös övergång mellan dessa kanaler, så att kunderna kan fortsätta sina samtal från en plattform till en annan utan att förlora kontinuiteten i dialogen.

Prediktiv kundtjänst: Genom att använda data och avancerade analytiska verktyg kommer företag att kunna förutse kundbehov och erbjuda lösningar innan kunderna ens frågar. Detta hjälper till att skapa en proaktiv kundtjänstupplevelse och förbättrar relationen mellan företag och kunder.

Ökad användning av självbetjäning: Självbetjäningstjänster som kunskapsbasar, FAQ-sektioner och interaktiva guider blir allt viktigare. Genom att ge kunderna verktyg att själva hitta svar på sina frågor minskar företagen arbetsbelastningen för sina kundtjänstteam och ger samtidigt kunderna snabbare tillgång till information.

I takt med dessa teknologiska framsteg och kundförväntningar kommer företagen att vara tvungna att anpassa sig och investera i nya lösningar för att leverera en överlägsen kundtjänstupplevelse. Det handlar inte bara om att lösa problem längre, utan om att bygga starka och hållbara relationer med kunderna.

Slutsats

I en värld där kunder har höga förväntningar och information är lättillgänglig är komplett kundtjänst en nödvändighet för företags överlevnad och framgång. Genom att erbjuda högkvalitativ kundtjänst kan företag inte bara bygga starka relationer med sina kunder, utan också öka sin effektivitet och därmed sin lönsamhet. Det är en investering som ger avkastning, både nu och i framtiden. Företag måste sträva efter att kontinuerligt utveckla och anpassa sin kundtjänst för att möta de ständigt föränderliga behoven hos sina kunder.


Källor:

 1. Statistiska Centralbyrån (SCB)
 2. Harvard Business Review
 3. Forbes
 4. Zendesk Customer Service Benchmark Report
 5. Accenture Global Consumer Pulse Survey
 6. McKinsey & Company
 7. Zappos Case Study – Delivering Happiness through Customer Service
 8. Gartner
 9. Accenture
Ämne
Nyhetskategori
Nordicom är ett center för alla behov inom kundrelationer och vi hjälper nordiska varumärken med kundservice, telemarketing och backoffice. Våra tjänster möjliggör för företag att möta sina kunder och skapa nytt värde genom bästa tänkbara kundupplevelse.
Relaterade nyheter

oktober 19 2023
Telemarketing tips – Så maximerar ni resultaten

oktober 18 2023
B2B telemarketing – Inte bara telefonförsäljning

oktober 17 2023
Vad är telemarketing? Mervärde för kund och organisation

oktober 16 2023
Exempel på bra kundservice: De som wowar sina kunder

oktober 14 2023
Vad är outsourcing? Verksamheten bakom begreppet

oktober 14 2023
Backoffice arbetsuppgifter – Företagseffektivitet i ett nötskal

oktober 14 2023
Backoffice uppgifter – Hur avgörande är de för verksamheten?
Choose your language