Vad är outsourcing? Verksamheten bakom begreppet

oktober 14 2023

Vad är outsourcing? Detta begrepp, som har sitt ursprung i företagsvärlden, har utvecklats till en central del av företagens strategier och affärsmodeller över hela världen. Den process där företag delegerar specifika uppgifter eller tjänster till externa parter har fått ökad uppmärksamhet på senare tid. Men vad innebär det? I grund och botten är det en strategisk förflyttning av arbete och ansvar utanför företagets egna väggar för att öka effektiviteten och minska kostnader.

1. Utvecklingen har gått snabbt framåt

Outsourcingens historia under de senaste 10 åren har varit präglad av betydande förändringar och anpassningar i takt med den teknologiska utvecklingen och företagens behov. En av de mest påtagliga förändringarna har varit den ökande betoningen på digitalisering och automatisering. Teknologiska framsteg, som användningen av artificiell intelligens (AI) och robotik, har lett till mer sofistikerade lösningar inom outsourcing. Framväxten av molntjänster har också påverkat outsourcinglandskapet. Företag har i allt större utsträckning övergått till sådana lösningar för att effektivisera sina IT-processer och minska kostnader. Läs mer om outsourcing kundtjänst på https://nordicom.se/outsourcing-kundtjanst

vad är outsourcing
Syftet är bland annat att frigöra interna resurser för kärnverksamheten.

Det har också blivit tydligt att kunderna efterfrågar mer än bara kostnadsbesparingar. De vill ha högkvalitativa resultat och innovativa lösningar. Som ett resultat har outsourcingpartners blivit mer fokuserade på att erbjuda mervärde och att vara flexibla i sina leveranser. Ett annat framträdande inslag under det senaste decenniet har varit ökad medvetenhet om hållbarhet och företagsansvar (CSR) inom outsourcing. Företag söker nu partners som delar deras värderingar och som tar ansvar för miljöpåverkan och sociala aspekter av sina verksamheter. Samarbete mellan företag och outsourcingpartners har också utvecklats. Relationerna har blivit mer strategiska och långsiktiga. Istället för att enbart betrakta outsourcing som ett kostnadsbesparingsverktyg, använder företagen nu sina partners som strategiska rådgivare och samarbetspartners för att stärka sin konkurrenskraft. Idag har det blivit en global industri som omfattar allt från IT-tjänster till tillverkning och kundsupport. Syftet är att dra nytta av specialiserad kompetens, minska operativa kostnader och frigöra interna resurser för kärnverksamheten.

2. Vad är outsourcing och hur används det i stora företag?

Stora företag, som IBM, Accenture och Ford, har varit pionjärer inom användningen. Dessa företag har outsourcat olika delar av sina verksamheter till externa leverantörer för att skära ner på kostnader och förbättra effektiviteten. Fördelarna för stora företag är uppenbara. De kan dra nytta av den höga kompetensen hos externa leverantörer och minska personal- och infrastrukturkostnader. Dessutom kan de fokusera på sina kärnverksamheter och lägga mindre tid på administrativa och stödfunktioner.

Trots de många fördelarna finns det också utmaningar och risker. Stora företag måste se till att deras externa leverantörer upprätthåller hög kvalitet och följer företagets riktlinjer och regler. Dessutom kan kommunikation och samarbete vara en utmaning när arbete utförs på avstånd.

Detta har också blivit en strategisk affärsmodell för många stora företag. Genom att outsourca vissa funktioner kan företag vara mer flexibla och anpassa sig till snabbt föränderliga marknadsförhållanden.

vad är outsourcing
Underhåll av it-system är något som många företag outsourcar.

3. Inom industrin

Det används i olika industrier över hela världen för att effektivisera verksamheten. Inom informationsteknologi (IT) och mjukvaruutveckling kan företag outsourca uppgifter som underhåll av IT-system, applikationsutveckling och IT-support till specialiserade företag. Tillverkningsindustrin har också omfamnat outsourcing, särskilt när det gäller tillverkningsprocesser, kvalitetskontroll och logistik och leveranskedja. Detta har lett till ökad flexibilitet och minskade produktionskostnader. Inom hälso- och sjukvård används outsourcing för medicinsk transkription, fjärrdiagnostik och sjukhusadministration. Detta har potentialen att förbättra sjukvårdens tillgänglighet och effektivitet.

4. Vad är outsourcing? Olika typer 

Det finns olika typer av outsourcing, inklusive Business Process Outsourcing (BPO), Information Technology Outsourcing (ITO) och Knowledge Process Outsourcing (KPO). BPO omfattar områden som kundtjänst, HR och rekrytering, samt ekonomi och

. ITO innebär hantering av datacenter, molntjänster och cybersäkerhet. KPO inkluderar specialiserade områden som marknadsundersökning, juridiskt stöd och läkemedelsforskning. Inom tillverkningsindustrin kan kontraktstillverkning, materialhantering och produktkonstruktion outsourcas för att effektivisera produktionsprocessen.

5. Huvudsakliga sysslor som utförs

Outsourcing möjliggör delegering av olika sysslor, inklusive administrativa uppgifter, teknisk support, forskning och utveckling, produktionsarbete, kreativa tjänster som grafisk design och reklam, samt kundanpassade tjänster. Genom att outsourca dessa sysslor kan företag fokusera på sin kärnverksamhet och öka sin produktivitet och effektivitet.

6. Effektivisering genom outsourcing: Fakta och statistik

Det har visat sig vara en framgångsrik strategi för många företag. Det har lett till ökad produktivitet och kostnadsminskning. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) har företag som använder outsourcing i genomsnitt minskat sina operativa kostnader med 15-30 procent. Kvalitetsförbättring och expertis är ytterligare fördelar. Genom att anlita specialiserade leverantörer kan företag dra nytta av deras höga kompetens och erfarenhet. Global expansion och tillväxt är en annan positiv effekt av outsourcing. Företag kan expandera till nya marknader och nå en bredare kundbas med hjälp av externa leverantörer.

7. Utmaningar och risker 

Samtidigt finns det som sagt utmaningar och risker som företag måste vara medvetna om. Kvalitetskontroll och övervakning av arbete är avgörande för att säkerställa att externa leverantörer levererar i enlighet med företagets krav och standarder. Säkerhetsrisker och dataskydd är viktiga bekymmer när känslig information delas med externa parter. Det är nödvändigt att ha robusta säkerhetsåtgärder på plats. Kommunikationsproblem kan uppstå när arbete utförs på avstånd och i olika tidszoner. Det är viktigt att ha tydliga och effektiva kommunikationskanaler. Politiska och ekonomiska risker, inklusive valutaväxlingsrisker och regeländringar, kan påverka outsourcingavtal. Dessutom kan outsourcing påverka den lokala arbetsmarknaden och kräva uppsägningar och övergångsperioder.

8. Framtiden 

Digitaliseringens påverkan är omfattande. Automatisering och användningen av artificiell intelligens (AI) kommer att förändra hur uppgifter outsourcas och utförs. Efterfrågan på specialiserade tjänster inom outsourcing förväntas öka. Företag kommer att söka efter partners med djupgående kunskap och kompetens inom specifika områden. Hållbarhet och företagsansvar (CSR) blir allt viktigare. Företag kommer att fokusera på miljömässig och social påverkan av sina outsourcingpartners. Återinsourcing och insourcing kommer också att vara en del av framtiden för outsourcing. Vissa företag kan välja att återta vissa uppgifter för att öka kontrollen och minska riskerna. Framväxten av nya outsourcingdestinationer är en spännande utveckling. Fler länder, särskilt i Asien och Östeuropa, blir attraktiva platser för outsourcingtjänster, med kompetent arbetskraft och konkurrenskraftiga priser. Denna artikel har kastat ljus över de olika aspekterna av outsourcing, från dess grundläggande definition till dess nuvarande användning och framtidsperspektiv. Det är tydligt att outsourcing är en komplex och dynamisk process som kommer att fortsätta påverka företag världen över.


Källor:

  • Statistiska centralbyrån (SCB)
  • Företagens användning av outsourcing: En svensk studie av Effektivitet och Kostnader (2019)
  • McKinsey & Company: ”The Future of Work in America” (2020)
  • Deloitte: ”Global Outsourcing Survey” (2021)
  • European Outsourcing Association: ”Outsourcing in Europe” (2019)
  • World Economic Forum: ”The Future of Jobs Report” (2022)
  • International Association of Outsourcing Professionals (IAOP): ”The Outsourcing World Summit” (2021)
Ämne
Nyhetskategori
Nordicom är ett center för alla behov inom kundrelationer och vi hjälper nordiska varumärken med kundservice, telemarketing och backoffice. Våra tjänster möjliggör för företag att möta sina kunder och skapa nytt värde genom bästa tänkbara kundupplevelse.
Relaterade nyheter

oktober 19 2023
Telemarketing tips – Så maximerar ni resultaten

oktober 18 2023
B2B telemarketing – Inte bara telefonförsäljning

oktober 17 2023
Vad är telemarketing? Mervärde för kund och organisation

oktober 16 2023
Exempel på bra kundservice: De som wowar sina kunder

oktober 15 2023
Komplett kundtjänst – Inte bara reklamationer

oktober 14 2023
Backoffice arbetsuppgifter – Företagseffektivitet i ett nötskal

oktober 14 2023
Backoffice uppgifter – Hur avgörande är de för verksamheten?
Choose your language